Kodin Laatuvälitys logo

Tietosuojaseloste Kodin Laatuvälitys Oy LKV

 

Kodin Laatuvälitys Oy LKV: n liiketoiminta edellyttää, että se kerää asiakkaistaan tiettyjä henkilötietoja. Tällöin Kodin Laatuvälitys Oy LKV toimii henkilötietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Henkilötietoja käytetään sopimussuhteen hoitamiseen ja palvelun tuottamiseen. Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tämän selostusliitteen tarkoituksena on informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Välitystoiminnassa voidaan kerätä alla lueteltuja tietoja, joita tarvitaan välitystoimintaa harjoittaen lakien ja asetusten vaatimalla tavalla. Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, aikaisempi osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto mahdollisesti poliittisesta vaikutusvallasta, henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan tunnistetiedot sekä tieto mahdollisesta holhouksesta tai edunvalvonnasta. Nämä tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Näitä tietoja käsitellään vain yhden henkilön eli yrittäjän toimesta ja asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa sekä lukitussa kaapissa. Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein.Tietojen käsittelyssä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyllä on oikeus

– tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada niistä jäljennös rekisterinpitäjältä (tarkastusoikeus).

– saada käsiteltävät henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa.

– vaatia rekisterinpitäjältä itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisemista ja täydentämistä sekä poistamista (kiinteistönvälitysliikkeen on lain mukaan säilytettävä vähintään viisi vuotta toimeksiantoon ja kaupantekoon liittyvä materiaali).

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttäKodin Laatuvälitys Oy LKV, Marjo Pasanen p. 044 017 17 37